Bookmark and Share

Tekijänoikeuteen liittyviä tiedonlähteitä ja järjestöjä

Kirjallisuutta kirjastotoiminnan näkökulmasta

Heikki Poroila: Tekijänoikeus ja kirjastot tietoverkkojen maailmassa (BTJ Kustannus 2006) - Kirja on pääosin ajan tasalla, vaikka siitä puuttuvat tekijänoikeuslakiin vuosina 2007-2010 tehdyt muutokset. Ajantasainen lainsäädäntö löytyy alempana olevasta linkistä.

Yleistä tekijänoikeudesta

*IPR University Center Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tekijänoikeusalan instituutti ja sen oikeustapaustietokanta Oikku.

* Jukka Korpelan FAQ

* Operight (opettajille suunnattu sivusto)

* Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeussivut

* Tekijänoikeuslaki ja -asetus

* Tekijänoikeusneuvosto

Kansalaisten oikeuksia ajavia järjestöjä

EFFI (Electronic Frontier Finland ry) - EFFI ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Huomion pääkohteina ovat olleet sananvapauteen ja tekijänoikeuteen liittyvät asiat.

Kuluttajaliitto (Suomen Kuluttajaliitto ry) - Kuluttajaliitto on riippumaton kuluttajien etujärjestö ja palvelukeskus, joka ei ole ollut erityisen aktiivinen tekijänoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Piraattiliitto -Liitto on rekisteröitymätön yhteisö, joka määrittelee itsensä lähinnä lobbausjärjestöksi. Piraattiliiton huomion pääkohteena on ollut kansalaisen vapaus levittää tiedostoja tekijänoikeuden rajoittamatta.

Oikeudenhaltijajärjestöjä 

Suomessa monet oikeudenhaltijapuolen toimijat ovat mukana sekä yhteisyrityksissä että jäseninä toistensa järjestöissä. Luetteloon on otettu tärkeimmät järjestöt. Mukana ei kuitenkaan ole puhtaita ammattijärjestöjä eikä muita jäsenjärjestöjä.

AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus ry) - Kopioston yhteydessä toimiva järjestö, joka myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, audiovisuaalisen alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon.

FIGMA (Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdistys FIGMA ry) - Peliteollisuuden etujärjestö, joka ei juurikaan ole esiintynyt julkisessa keskustelussa.

Gramex ry (Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry) - Musiikin alan esittäjien (Suomen muusikkojen liitto) ja äänitetuottajien (ÄKT) yhteinen järjestö, joka valvoo ja hallinnoi musiikin esittämiseen liittyviä lupia ja rahaliikennettä.

Kopiosto ry (Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry) - Valokopiointilupiin erikoistunut järjestö, joka on perinteisesti hallinnoinut myös televisio- ja radio-ohjelmien käyttöön liittyviä lupia. Kopiostolla on erityisesti koulumaailman tarpeisiin räätälöity sivusto KOPIRAITTI.

Kuvasto ry (Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys) - Kuvasto valvoo ja hallinnoi kuvataiteilijoiden luomien teosten käyttöön liittyviä lupia ja rahaliikennettä.

LYHTY (Luovan työn tekijät ja yrittäjä Lyhty ry) - Lyhty on monien tekijänoikeusteollisuuden toimijoiden yhteinen projekti, jonka avulla pyritään edistämään luovan työn edellytyksiä.

Musiikkituottajat - IFPI Finland ry -Kansainvälisen äänitetuottajien järjestön suomalainen jäsenjärjestö, jonka jäseninä on pääosa suomalaisista äänitteiden kaupallisista tuottajista. Osa pienistä levy-yhtiöistä ei kuulu järjestöön. Järjestö tunnettiin aiemmin nimellä ÄKT ry.

Sanasto ry (Kirjailijoiden ja kääntäjien valtakunnallinen tekijänoikeusjärjestö) - Kauno- ja tietokirjallisuuden alan tekijöiden oikeuksia valvova ja hallinnoiva järjestö, jonka takana ovat Suomen kirjailijaliitto ry, Suomen tietokirjailijat ry, Finlands svenska författareförening ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry.

Satu ry (Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat ry) - Elokuva- ja muun audiovisuaalisen teollisuuden etujärjestö. - Elokuvien käyttöoikeuksia mm. kirjastoille tarjoaa myös Elokuvalisenssi-niminen verkkopalvelu.

Teosto ry (Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry) - Säveltäjien, sanoittajien ja musiikinkustantajien yhteinen valvonta- ja hallinnointijärjestö, joka hoitaa esitys- ja tallennuslupien lisäksi myös hyvitysmaksulainsäädännön mukaisia perintätehtäviä.

TTVK (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry) - Monien – ei kuitenkaan kaikkien – oikeudenhaltijajärjestöjen yhteinen järjestö, joka on julkisuudessa keskittynyt hoitamaan lobbausta, tiedotusta ja oikeudellisia prosesseja. Järjestö on ryhtymässä myös yleisen alan sivuston (www.tekijanoikeus.fi) ylläpitäjäksi.

Tuotos ry (Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry) - Tuotos valvoo ja hallinnoi audiovisuaalisten aineistojen käyttöä. Sen taustalla ovat Satu ry, ÄKT ry ja Suomen elokuvatuottajien keskusliitto.

Kansainvälisiä järjestöjä, organisaatioita ja tiedonlähteitä

Direktiivi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (2001/29/EY) Euroopan unionissa tekijänoikeus kuuluu ns. yhdenmukaisuusperiaatteen alaisiin asioihin. Kaikkien EU-maiden lainsäädännön tulisi olla sopusoinnussa tämän vuoden 2001 direktiivin säädösten kanssa.

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) – Yleiseurooppalainen kirjastojen lobbausjärjestö, jonka toiminnassa tekijänoikeus on ollut keskeisellä sijalla)

IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM) Kansainvälisen kirjastoalan järjestön tekijänoikeusasioita käsittelevä komitea.

WIPO - World Intellectual Property Organization - Kansainvälinen immateriaalioikeuksien suojaa edistävä järjestö.