Kysy Kirjastonhoitajalta

Informaatiolukutaito on yksi uuslukutaitokäsitteistä, joilla korostetaan näkemystä, ettei mekaaninen luku-, kirjoitus- ja laskutaito ole riittävä oppimistavoite tietoyhteiskunnassa.
Informaatiolukutaidon ytimessä on tiedonhankinta. Se on prosessi, joka etenee tiedon tarpeesta tiedon loppukäyttöön.

Informaatiolukutaidon monet kasvot (Hakala, Hellevi, Lahtinen, Hanna: Informaatiolukutaidon monet kasvot”, Signum 01/2014, 7-12)

Informaatiolukutaidon ydinaines koostuu tiedontarpeen tunnistamisesta, tiedonlähteiden hallinnasta, tiedon hankinnasta ja käytöstä. Kirjastoammattilaisen tehtävä on auttaa tiedontarvitsijaa löytämään tarkoitukseen sopivat tiedonlähteet sekä auttaa käyttämään erilaisia hakustrategioita.

Nimetön

Informaatiolukutaidon medialukutaidon ohella katsotaan olevan nykyajan ihmisen kansalaistaito, jota on kehitettävä läpi elämän.

Informaatiolukutaitoisella henkilöllä on kyky:

1. tunnistaa, rajata ja ilmaista tiedontarpeensa
2. etsiä informaatiota tehokkaasti ja tuloksekkaasti
3. arvioida kriittisesti informaatiota sekä vertailla informaation lähteitä ja kanavia
4. käyttää informaatiota tehokkaasti haluttuihin tarkoituksiin, uuden tiedon rakentamiseen
5. ymmärtää informaation käyttöön liittyvät taloudelliset, juridiset ja eettiset näkökohdat ja toimia niiden mukaan
(Andretta 2005, taulukko 3.1, liitteet A-C)